ورود / ثبت نام

بزرگترین افتخار ماندگار آفرینان مهر آویژه

برنامه ریزی و اجرایی نوآورانه و ارتقاء سطح کیفیت خدمات بنا به گواهی مشتریان و مدیران می باشد که وجه تمایز این مجموعه را در کشور مشخص می کند . چالش‌های اقتصادی در عصر رقابتی شدن فرصتها بویژه در شرایط بحرانی ، سازمانها و صنایع را بر آن میدارد تا راهکارهاي اثربخش، مبتکرانه و علمی برای برون رفت از وضعیت موجود استفاده کنند به نحوی که نتایج قابل پیش بینی و مطلوبی را برای سازمان به ارمغان آورند
گواهینامه ها و افتخارات

تقویم نمایشــگاهی

Exposition Calendar

نمایشگاه های داخلی و برون مرزی

آرشیو
  • برگ زرین دیگر از شرکت نمایشگاهی ماندگار آفرینان جزییات
  • پنجمین نمایشگاه قهوه ، دمنوش و صنایع وابسته جزییات
  • نمایشگاه ملزومات جهیزیه برای تسهیل شرایط ازدواج جوانان در نمایشگاه بین المللی فارس جزییات
  • یازدهمین نمایشگاه ملزومات ازدواج جزییات
  • چهارمین نمایشگاه تجهیزات وصنایع قهوه جزییات

سمینار و همایش های داخلی و برون مرزی

آرشیو