ورود / ثبت نام

رزومه

 

 

 

مشــــارکــت در بــرگـــزاری نـمایـــشگـاه جــــهیــزیــه، تشــریــفــات / شــیراز1390

همــــکـاری در بــرگـزاری بــخشی از کـنـگــره ی 14600  شهـیـد اسـتـان فــارس / شیراز1390

مــجــری و بـــرگـــزار کـننــده افــتتا حــیه و بــرپــایــی ســــالن vip در نــهمیـن نـمایـشـگاه

 صــنعت نـفت و پتـرو شیــمی / شــیراز 1393

مشــــارکــت در بــرگـــزاری نـمایـــشگـاه جــــهیــزیــه، تشــریــفــات / شــیراز1393

همــکـاری در بـــرگزاری ســمینار تــخصـصی آداب میــزبانی بیــن الــملل / امــارات 1393

مشارکت در برگزاری همایش پنجاهمین سال تاسیس شرکت ملی صنایع پترو شیمی / تهران 1393

مجری و برگزار کننده اولین سمینار تخصصی روابط عمومی و آداب میزبانی بین الملل / شیراز 1394

مجــری و بـرگـزارکننـده اولـین سـمینار آرایشـگران منطقه جـنوب / شیراز 1394

مجــری و بـرگـزارکننده سمینار معرفی روش های نوین سود آوری در بـورس / شیراز 1394

مجـری و برگزارکننده کـارگاه آمـوزشی vip آرایشی در دانشـگاه شـوارتسکف / تـهران اردیبهشت ۱۳۹۵

مجـــری و بـــرگزارکننده دومـین ســمـینار آرایشــگـــران مــنطقــه جـنوب /شـیراز خرداد ۱۳۹۵

مجری و برگزار کننده سومین سمینار تخصصی آرایشگران منطقه جنوب /شیرازشهریور 1395

مجری و برگزار کننده چهارمین سمینار تخصصی آرایشگران منطقه جنوب  /شیراز ابان ماه 1395

مجری و برگزار کننده اولین نمایشگاه بهداشت و زیبایی بانوی فارس ابان ماه  1395

مجری و همکاری در برگزاری هجدهمین نمایشگاه  تخصصی آرایشی و بهداشتی ِپوست ِ مو و زیبایی صنایع سلولزی ِ شوینده ها ِپاک کننده ها و ماشین آلات وابسته بهمن ماه 1395

مجری و برگزار کننده پنجمین سمینار تخصصی آرایشگران منطقه جنوب تیرماه 1396

مجری و برگزار کننده دومین نمایشگاه بهداشت وزیبایی بانوی فارس تیرماه 1396

مجری و برگزار کننده نخستین نمایشگاه قهوه و صنایع وابسته آبان ماه 1396

مجری و همکاری در برگزاری هجدهمین نمایشگاه  تخصصی آرایشی و بهداشتی ِپوست ِ مو و زیبایی صنایع سلولزی ِ شوینده ها ِپاک کننده ها و ماشین آلات وابسته بهمن ماه 1396 برای مشاهده ویدبو کلیک کنید

مجری و برگزار کننده نخستین مستر کلاس تخصصی میکاپ بهمن ماه 96

مجری و برگزارکننده نمایشگاه نوشیدنی های گرم ، قهوه و صنایع وابسته اهواز فروردین 97

مجری و برگزارکننده نمایشگاه قهوه و صنایع وابسته تبریز مرداد ماه 97

مجری و برگزار کننده دومین مستر کلاس تخصصی آرایشگران منطقه جنوب شهریور 97

مجری و برگزار کننده دومین نمایشگاه قهوه و صنایع وابسته شیراز آبان ماه 97 مجری و برگزار کننده سومین سمینار و دومین نمایشکاه بهداشت و زیبایی فارس دی ماه 97

مجری و برگزار کننده نخستین نمایشکاه شیلات ، ماهی های تزیینی و صنایع وابسته بهمن97

مجری و برگزار کننده نخستین سمینار تخصصی آرایشی اهواز اسفند ماه 97

 

 

در نـهایت ایـن مـدیـریـت بـا سـابـقه درخشان  در بـرگـزاری سمیـنـارها ، هـمـایـش ها ونما یشگـاهــها  بــا استــفـاده از پــرسنـلی مــتـخصص و مـــجــرب  آمــاده بــرگـزاری مــوارد فــوق در بــالاتـرین سـطـح کـمی و کـیـفی می باشد