نخستین نمایشگاه نوشیدنی های گرم،قهوه و صنایع وابسته

نمایشگاه نوشیدنی های گرم،قهوه و صنایع وابسته
تاریخ برگزاری :

نخستین نمایشگاه نوشیدنی های گرم،قهوه و صنایع وابسته در تاریخ 25 لغایت 28 تیرماه 98 برگزار خواهذ شد .در این رویداد بزرگ جمعی ازبرترین نام های این صنعت حضور خواهند داشت.

مجری نمایشگاه:شرکت ماندگار آفرینان مهرآویژه


ثبت نـام در این نمایشــگاه